Δελφινοι

πάλι παραιτήθηκε ο Αλαβάνος?

Posts Tagged ‘Θαπατέρο

Το παράδειγμα Θαπατέρο

3 Σχόλια

Είναι πολύ σημαντικό, όταν βρισκόμαστε στην μέση μίας μείζονος πολιτικής διαδικασίας όπως αυτή που συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ, να έχουμε μία εικόνα για το πως αντιμετωπίστηκαν παρόμοιες (έως πανομοιότυπες) καταστάσεις σε χώρες των οποίων το επίπεδο εξέλιξης, ο πολιτικός πολιτισμός και η πολιτική κουλτούρα μοιάζουν πολύ με αυτή της Ελλάδος. Μία ματιά λοιπόν στο παράδειγμα του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ισπανίας και της εκλογής Θαπατέρο θα μας οδηγήσει σε πολλά και πολύ χρήσιμα συμπεράσματα.

Written by Christos

6 Οκτωβρίου 2007 at 12:38 πμ